Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã nêu ý kiến như vậy khi bàn về Dự thảo Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 30/9.

Theo đó dự thảo đề xuất Thủ tướng với vai trò là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cao nhất có quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ.

Đại diện đơn vị chịu trách nhiệm soạn thảo bản dự thảo Luật, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho biết, sau hơn 12 năm thực hiện, Luật tổ chức Chính phủ năm 2001 đã xuất hiện nhiều hạn chế. Trong đó, các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng chưa bao quát hết các lĩnh vực, chưa tương xứng với vị trí của người đứng đầu Chính phủ và đứng đầu hệ thống hành chính nhà nước.

"Vì vậy, dự thảo Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) đề xuất bổ sung một số nhiệm vụ của Thủ tướng để phù hợp với yêu cầu về quản lý, lãnh đạo, điều hành. Đó là, Thủ tướng có quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ.

Trường hợp khuyết Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ tướng được giao quyền trong khi chờ Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm", Bộ trưởng báo cáo.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình: "các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng chưa bao quát hết các lĩnh vực".

Thủ tướng có quyền yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đình chỉ, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp dưới khi không hoàn thành nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao hoặc vi phạm pháp luật...

Trước nội dung này, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật Phan Trung Lý cho rằng Dự thảo chưa cụ thể hóa được trách nhiệm của Thủ tướng trong việc “Thực hiện chế độ báo cáo trước nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ”. Đồng thời, các quy định này phải khắc phục được tình trạng dồn trách nhiệm lên Thủ tướng.

"Cần cân nhắc 3 thẩm quyền của Thủ tướng cho phù hợp quy định của Hiến pháp vì trường hợp các biện pháp này hạn chế quyền con người, quyền công dân thì phải thực hiện theo đúng quy định tại Điều 14 Hiến pháp chứ không thể quy định chung thẩm quyền này cho Thủ tướng như dự thảo Luật", Ủy ban pháp luật đề nghị.

Trước đề xuất tăng quyền cho Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu cho rằng: có thẩm quyền thì phải đi liền với trách nhiệm.

Thế nhưng dự thảo Luật tổ chức Chính phủ nói rất rõ về quyền nhưng trách nhiệm không thấy nói.

"Chính phủ có trách nhiệm thi hành Hiến pháp, mà thi hành không tốt thì ai chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm trước ai? Điều này cần phải làm rõ", Chủ tịch Quốc hội đề nghị.

Cũng chung quan điểm này, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cho rằng quyền của các vị trí Thủ tướng, Phó thủ tướng, Bộ trưởng dự thảo Luật trình bày khá rõ nhưng trách nhiệm của từng vị trí này thì lại chưa rõ.

"Liệu việc bỏ phiếu tín nhiệm với những người Quốc hội bầu phê chuẩn có nên cụ thể hoá những vị trí tín nhiệm thấp? Luật sửa đổi có nên có cơ chế từ chức không?", Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn đặt câu hỏi.

Ban soạn thảo sẽ tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) để trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13.

Phương Nguyên