Đang KD BĐS hiệu quả cao. Hợp tác người có nguồn vốn để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, vốn hoạt động 40 triệu để phát triển kinh doanh 12 tháng đáp ứng nhu cầu của thị trường về bất động sản, lợi nhuận cao. Điện thoại: 0945443109