Những người lười luôn là 'bậc thầy' sáng tạo.

Chơi game thế này thì mới thích chứ.

Trên máy bay chỗ này nằm là êm nhất.

Cẩn thận nhìn nhấm nhé.

Mẹ bảo con gái ra đường phải che mặt cho kỹ vào.

Chú cún cưng này dường như rất được lòng cậu chủ.

Chú thợ ảnh bảo vệ sinh sạch thì chú mới trả tiền.

Quay lại